Ondanks de grote diversiteit van de goddelijke schepping, ontsnapt niets aan de controle van de Schepper. Ook is de hele schepping al getest in de Ghayb wereld of onzichtbaar voordat ze naar deze wereld werd gestuurd.

Alle boodschappers van Allah swt, had dezelfde boodschap over te brengen aan hun medemensen, namelijk La ilaha ilal lahou. In de Koran dringt Allah er zelfs bij de gelovigen op aan om de verborgen betekenis van La ilaha ilal lahou te kennen. Want het bevat vele geheimen die tegelijk metafysisch, spiritueel en mystiek zijn. Het is inderdaad het centrum van de schepping. Alles wat Allah swt schiep, was gemaakt van La ilaha ilal lahou, die hij ook gebruikt om ze te definiëren.

Uit La ilaha ilal lahou creëerde Allah swt vijf verschillende materialen, in de vorm van lichtballen die hij vervolgens voor zich projecteerde.

De eerste Allah maakte er water van in de vorm van een lichtbal die hij voor hem plaatste. De tweede, hij maakte er lucht van, de derde bal van licht, de aarde, de vierde bal van vuur, de vierde bal van vuur, ten slotte de vijfde bal van licht zal vertegenwoordigen wat we vandaag de dag noemen de Zahir wereld of zichtbaar en de wereld slaat of verbergt.

Toen Allah deze vijf ballen schiep, liet hij ze voor miljoenen jaren in de Ghayb of onzichtbare wereld. Ondertussen begon elk van de vijf ballen te oefenen de zikr van een van de volgende vijf namen van Allah: KAF (ﻙ), HA ( ﻩ), HA ( ﻩ), YA (ﻱ), HAYNE( ﻉ) en SAD ( ﺹ). U zult hier merken dat deze namen niet worden gevonden in de 99 namen die Allah kent.

Zo begon de eerste bal gemaakt van het materiaal WATER te oefenen zikr door de naam van Allah KAF. De tweede bal van licht met het materiaal van de wind begon te oefenen zikr door de naam van Allah HA. De derde lichtbal die het aardse element bevatte, maakte de zikr van YA. De vierde, het Vuur oefende op zijn beurt de zikr van de naam HAYNE. Tot slot, de vijfde bal van licht dat de Zahir wereld (zichtbaar) en de Batijnse wereld (verborgen) symboliseert begon te oefenen zikr door de naam van Allah SAD.

Na de schepping van deze 5 lichtballen die de zikr van deze goddelijke namen beoefenden. Allah swt zette het scheppingsproces van Ghayb als volgt voort:

Uit de lichtflitsen van de zikr van de naam KAF (ﻙ) van de eerste lichtbal van water, heeft Allah swt de vissen en alle andere dieren die in het water leven, gemaakt.

Dan Allah gemaakt van de HA zikr (ﻩ) beoefend door de bal van licht dat de lucht symboliseert, alle dieren van de vogelstand en andere wezens die in de lucht leven, dat wil zeggen, die vliegen of die niet vliegen maar vleugels hebben.

Evenzo met de zikr van zijn naam YA (ﻱ), beoefend door de derde bal van licht met de kwestie aarde, Allah swt gemaakt alle wezens die in de aarde zoals mieren, termieten, evenals alle andere wezens die in de aarde leven zonder de minste moeite om te bewegen, te ademen, te voeden, te reproduceren etc. tegenkomen.

Van de lichtbal die symbool staat voor vuur en die de zikr van de naam HAYNE (ﻉ) beoefende, schiep Allah swt alle levende wezens die tot het groentekoninkrijk behoren, dat wil zeggen bomen, grassen, evenals algen, enz. Deze planten zijn eigenlijk ontstaan uit de lichtflitsen die uit de zikr van de naam HAYNE zijn voortgekomen.

Tenslotte gebruikte Allah de vijfde lichtbal die de zikr van Zijn naam SAD beoefende, om uit de lichtscherven die uit deze zikr voortkwamen, de mystieke essentie van de zielen van de mensen en de mystieke essentie van de zielen van de Djinns te scheppen.

Na het creëren van de Shahada-wereld waarin we leven, heeft Allah de bal van het licht, die het water vertegenwoordigt, gedecentraliseerd om het in de Shahada-wereld te plaatsen en er de oceanen, zeeën, rivieren, meren en vijvers van te maken. Vervolgens bevolkte hij deze aquatische omgevingen met vissen en andere waterwezens die eerder waren ontstaan uit de lichtflitsen die tijdens de KAF-zikr, geoefend door deze eerste lichtbal, werden uitgezonden.

De tweede lichtbal die de lucht symboliseerde die HA zikr beoefent is op zijn beurt door Allah swt omgezet in de Shahada wereld, om de lucht te vertegenwoordigen die de atmosfeer en alle ruimtes op aarde vult, met binnen het alle gassen die het vormen en die levende wezens toestaan om het te gebruiken om te ademen, en om zich voor sommigen zoals vogels en andere vogels te bewegen.

Allah plaatste ook de derde lichtbal die de aarde symboliseerde en oefende YA zikr in de Shahada wereld. Dit zal het land worden waarop wezens leven. Hij vestigde zich daar met een groep levende wezens, geschapen uit de zikr van zijn naam YA, zoals mieren, regenwormen, termieten en de ontelbare soorten wezens die op de aarde leven.